Staré Jesenčany

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Organizační struktura

Organizační struktura

Obecní úřad:

   
Jiří Koutský starosta tel.: +420 603 443 056 e-mail: obec@starejesencany.cz
Milan Miavec místostarosta  

Zastupitelstvo obce:

   
Jiří Koutský nezávislý kandidát tel.: +420 603 443 056
Pavel Zdeněk nezávislý kandidát tel.: +420 737 433 930
Libor Kaleta nezávislý kandidát  
Petr Vavruška Ing. nezávislý kandidát tel.: +420 724 153 228V
Vanda Tlučhořová nezávislý kandidát   
Milan Miavec nezávislý kandidát  

Martin Janda

nezávislý kandidát  

Zaměstnanci úřadu:

   
Martina Koutská ekonom tel.: +420 732 809 445 e-mail: koutska@starejesencany.cz

Adresa:

Obecní úřad Staré Jesenčany,
Staré Jesenčany 57,
530 02 Pardubice

Úřední hodiny:

Pondělí    18:00 - 19:30


Činnosti zajišťované Zastupitelstvem obce Staré Jesenčany dle zákona č. 128/2000Sb. - O obcích v platném znění

1. Starosta obce

Jiří Koutský

-zastupuje obec v jednáních a plní funkci statutárního zástupce
- zodpovídá za veškerou činnost v obci (veřejná, investiční, finanční)
- řídí a zodpovídá za činnost zastupitelů obce
- řídí a zodpovídá za činnost zaměstnanců a veškerých služeb v obci 

- řídí činnost civilní obrany a sboru dobrovolných hasičů

- zpracovává havarijní a krizové plány obce
- zastupuje obec při jednání svazku obcí
- zajišťuje spolupráci s Krajským úřadem, magistrátem, svazkem obcí a obcemi

2. Místostarosta obce

Milan Miavec

- vede výbor informatiky
- zastupuje starostu v jeho nepřítomnosti v jednáních
- řídí činnost civilní obrany a sboru dobrovolných hasičů
- zpracovává havarijní a krizové plány obce
- organizuje spolu se starostou volby
- vyřizuje administrativní činnosti obce
- zpracovává usnesení a zápisy ze zastupitelstva obce
- vede evidenci obyvatel a rodinných domů v obci

3. Finanční výbor

Předseda: Ing. Petr Vavruška

 

- kontroluje hospodaření s majetkem a finanční prostředky obce
- předkládá návrh rozpočtu obce
- provádí změny rozpočtu obce
- předkládá vyhodnocení ročního plánu obce zastupitelstvu
- informuje zastupitelstvo obce o průběžném čerpání financí
- kontroluje finanční a peněžní vydání
- kontroluje práci účetní obce

4. Kontrolní výbor

Předseda: Vanda Tlučhořová


- kontroluje dodržování právních předpisů na úseku samostatné působnosti
- kontroluje plnění usnesení zastupitelstva
- kontroluje hospodaření obce
- zpracovává a vyhodnocuje hospodaření obce v jednotlivých pololetích roku
- zajišťuje dopravní obslužnost obce
- vyřizuje podané připomínky občanů obce

5. Stavební komise

Předseda: Milan Miavec


- posuzuje žádosti o stavební povolení (dle rozsahu zmocnění)
- posuzuje žádosti o drobné stavby
- navrhuje podmínky prodeje, koupě a směny pozemků
- navrhuje opravy obecního majetku, komunikací, silnic a pěších cest v obci
- posuzuje stav obecního majetku, staveb a navrhuje potřebná opatření zastupitelstvu
- vede pasport parcel v obci, včetně popisných čísel a jejich majitelů
- vede archivaci a dokumentaci staveb v obci

6. Výbor pro kulturu, sport a sociální záležitosti

Předseda: Martin Janda


- zajišťuje vítání občánků a mimořádná výročí občanů, včetně úmrtí (rozloučení)
- spolupracuje se Sokolem, hasiči a klubem důchodců
- pořádá dle finančních možností obce kulturní, poznávací a sportovní akce
- zajišťuje provoz místního rozhlasu

7. Výbor pro veřejný pořádek, životní prostředí a dopravu

Předseda: Pavel Zdeněk


- zajišťuje provoz veřejného osvětlení a obecního rozhlasu za nenadálé situace
- zajišťuje mládežnickou, dětskou a sportovní činnost v obci
- zajišťuje sběr skla a pet lahví
- zajišťuje spolupráci s městskou a státní policií
- zajišťuje sběr nebezpečného odpadu, stavební suti, organického odpadu, železa
- kontroluje nakládání s odpady v rámci obce
- kontroluje plnění veřejných vyhlášek obce
- dbá o pořádek na celém katastru obce

8. Výbor pro investice a správu obecního majetku

Předseda: Libor Kaleta 


- zajišťuje veškerou údržbu obecního majetku
- zajišťuje údržbu zeleně v obci
- spolupracuje se Sborem dobrovolných hasičů v obci
- vstupuje v jednání s obyvateli obce
- přebírá připomínky a náměty občanů k činnosti zastupitelstva
- přebírá připomínky a návrhy občanů k zlepšení stavu obce a předává je k projednání do  příslušných výborů zastupitelstva