Staré Jesenčany

Staré Jesenčany
Staré Jesenčany
Staré Jesenčany
Staré Jesenčany
Staré Jesenčany
Staré Jesenčany
Staré Jesenčany
Staré Jesenčany
Staré Jesenčany
Staré Jesenčany

O obci

Obec Jesničany se skládala ze dvou osad Starých Jesničan a Nových Jesničan. Teprve v roce 1920 došel výměr z ministerstva vnitra jménem vlády o povolení rozloučení obce. Tímto vznikla samostatná obec Staré Jesničany. Pojmenování obce na Jesenčany vzniklo na popud profesora češtiny na chrudimském gymnasiu, místního rodáka Jana Markalouse. Upozornil na skutečnost, že jméno obce je germanismus (Jesnitschan), a proto byl zvolen název český Staré Jesenčany.

Více informací