Staré Jesenčany

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Komunální odpad

Komunální odpad

Ukládání odpadů

Nepřetržitě lze ukládat sklo, papír a plasty do plastových kontejnerů umístěných u Obecního úřadu. Velkoobjemový odpad (koberce, nábytek, lina, matrace...), odpad rostlinného původu, pneumatiky a nebezpečný odpad je možné ukládat v separačním dvoře v Dražkovicích. V Dražkovicích není možné ukládat sklo, papír a plasty.

Možnosti uložení odpadů pro občany Starých Jesenčan ve sběrném dvoře v Dražkovicích.

Všichni občané trvale žijící ve Starých Jesenčanech, po předložení občanského průkazu, mohou bezplatně využít služeb sběrného dvora v Dražkovicích.

Otevírací doba : PO, ÚT, ČT, PÁ od  6,30    do   15,00  hod.
  STŘEDA od  6,30     do   17,00  hod.

Druhy odpadů pro bezplatné uložení :

  • biologicky rozložitelný odpad  (tráva , větve, .....)
  • velkoobjemový odpad  (nábytek, koberce,lina, matrace,..)
  • pneumatiky
  • kovový  odpad
  • nebezpečný odpad:

absorpční činidla, filtrač. materiály, sorbety

olejové filtry

olej, tuk

brzdová kapalina

barvy, lepidla,pryskyřice

olověný akumulátor

rozpouštědla

kyseliny

zásady

fotochemikálie

pesticidy

detergenty

léčiva

zářivky *

baterie (monočlánky, .....) *

vyřazená elektronika(ledničky,televizory,PC)*

vyřazená  zařízení obs. C1-F uhlovodíky *


*
Pokud budou označené druhy odpadů kompletní, mohou být převzaty     v  rámci zpětného odběru elektrozařízení zdarma na kterémkoliv sběrném dvoře   :   Smp - Odpady a.s.