Staré Jesenčany

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Volby > Volby do Zastupitelsva obce s termínem konání 13.března 2010

Volby do Zastupitelstva obce s termínem konání 13.3.2010

29.3.2010
Ustavující zasedání Obecního zastupitelstva
Na základě zákona o obcích dle § 91 svolávám ustavující zasedání Obecního zastupitelstva, které se uskuteční dne 6.4.2010 od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Starých Jesenčanech.

                                                                                                                Ing. Jindřich Hvížďala
                                                                                                                Starosta obce
__________________________________________________________________________

Výsledky hlasování voleb do Zastupitelstva obce konané 13.března 2010

Celkový počet voličů: 249
Celkový počet zúčastněných voličů: 195
Neplatných hlasovacích lístků: 5
Volební účast: 78%
  Kandidátní listinaHlasůKandidátůMandát
1. Jiří Koutský 154 1 X
2. Pavel Handlíř 56 1  
3. Zdeněk Zabilanský 91 1 X
4. David Krajč 58 1  
5. Kamil Kolář 69 1  
6. Hana Stará 39 1  
7. Zbyněk Šejna 98 1 X
8. Pavel Tlučhoř 35 1  
9. Radomír Čáp 65 1  
10. Jiří Urban 29 1  
11. Pavel Blaščík 100 1 X
12. Miloš Handlíř Ing. 85 1 X
13. Petr Vavruška Ing. 94 1 X
14. Jiřina Šejnová 47 1  
15. Pavel Zdeněk 108 1 X
16. Jaromír Kučera 81 1  

Seznam dle ČSÚ
__________________________________________________________________________

26.2.2010
Zveřejnění oznámení o době a místu konání voleb
Dle § 29 zákona č.491/2001 Sb. starosta obce Ing. j. Hvížďala oznamuje termín konání voleb do Zastupitelstva obce dne 13.března 2010. Volební místnost bude v budově OÚ Staré Jesenčany otevřena od 7.00 - 22.00 hod. Každý volič se před volbou musí prokázat platným dokladem totožnosti.
__________________________________________________________________________

17.2.2010
Zápis z 1. zasedání  okrskové  volební   komise volebního  okrsku  č. 1 obce  Staré  Jesenčany konané dne 17.2.2010 od  20,00  hodin ve Starých Jesenčanech.
__________________________________________________________________________

17.2.2010
Stanovení sídla volebního okrsku
Starosta obce stanovil sídlo volebního okrsku pro volby do zastupitelstva obce na obecním úřadě ve Starých Jesenčanech č.p. 57.
__________________________________________________________________________

11.2.2010
Dle § 17 odst.2 zákona č. 491/2001 Sb. starosta obce Ing. J.Hvížďala jmenoval členy okrskové volební komise ve složení:
Václav Hudec
Otto Kubelka
Jaroslava Chlumecká
Lenka Vašáková
__________________________________________________________________________

1.2.2010
Zápis o losování pořadí volebních stran pro nové volby do zastupitelstva obce

Pořadí zaregistrovaných volebních stran:

1. Jiří Koutský 9. Radomír Čáp
2. Pavel Handlíř 10. Jiří Urban
3. Zdeněk Zabilanský 11. Pavel Blaščík
4. David Krajč 12. Miloš Handlíř Ing.
5. Kamil Kolář 13. Petr Vavruška
6. Hana Stará 14. Jiřina Šejnová
7. Zbyněk Šejna 15. Pavel Zdeněk
8. Pavel Tlučhoř 16. Jaromír Kučera


__________________________________________________________________________

28.1.2010
Dle § 17 odst. 6 zákona č. 491/2001 Sb. starosta obce jmenuje zapisovatele okrskové volební komise p. Martinu Koutskou.
__________________________________________________________________________

27.1.2010
Dle § 15 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb. starosta obce Ing. J.Hvížďala informuje o jednom sídle volebního okrsku a to v sídle Obecního úřadu Staré Jesenčany.
__________________________________________________________________________

12.1.2010
Dle § 15 písm. d) zákona č.491/2001 Sb. starosta obce Ing. J.Hvížďala stanovil minimální počet členů okrskové volební komise na 4 členy + 1 člen.
__________________________________________________________________________

11.1.2010
Na základě výzvy registračního úřadu - Magistrátu města Pardubic byla dnes v zastoupení p. Koláře provedena oprava podaných kandidátních listin - petic. Byly doplněny neúplné adresy petantů.
__________________________________________________________________________

23.12.2009
Na Magistrát města Pardubic bylo podáno 16 kandidátních listin nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstva obce konané 13.3.2010.

__________________________________________________________________________

22.12.2009
Vyplněné kandidátní listiny lze doručit na registrační úřad - Magistrát města Pardubic ve lhůtě do 6.ledna 2010. Zastupitelstvo obce nabízí možnost odevzdat kandidátní listiny p. Koláři, který je hromadně podá na podatelnu Magistrátu m.P. 23.12.2009. Příjem kandidátních listin - do 23.12.2009 do 10.hod.

Zastupitelstvo obce

__________________________________________________________________________

21.12.2009
Tiskopisy pro kandidáty pro volby do zastupitelstva obce

Tiskopisy ke stažení

doc

pdf

Kandidátní listina

X

X

Prohlášení kandidáta

X

X

Petice

X

X


Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“).

__________________________________________________________________________

20.12.2009
Vyhláška k volbám do zastupitelstva obce s datem konání 13.3.2010
   Zastupitelstvo obce dává na vědomí občanům pro volby do zastupitelstva obce Staré Jesenčany s datem konání 13.března 2010: 
    1. Vytvoření volebního obvodu – Volební obvod obec Staré Jesenčany.
    2. Počet členů zastupitelstva - 7 členů.
    3. Potřebný počet podpisů na petici - 16 podpisů.

Zastupitelstvo obce
_________________________________________________________________________


Vyhodnocení ankety pro složení kandidátů do kandidátních listin pro volby do Zastupitelstva obce, které se budou konat 13.března 2010

Zveme předběžně odsouhlasené kandidáty a občany na veřejnou schůzi, která se bude konat v pondělí 21.12.2009 v 18.00 hod. v sále kulturního domu. Schůze se bude konat za účelem sestavení kandidátních listin pro volby do Zastupitelstva obce.

Zvolený kandidát

Počet hlasů  Účast ve volbách
Koutský Jiří 112 ano
Zdeněk Pavel 103 ano
Šejna Zbyněk 86 ano
Vavruška Petr 70 ano
Blaščík Pavel 56 ano
Krajč David 55 ano
Kolář Kamil 52 ano
Kučera Jaromír 44 ano
Handlíř Pavel 34 ano
Jonáš Pavel 29 ne
Koutská Martina 29 ne
Rais Pavel 29 ne
Zabilanská Hana 29 ne
Urban Jiří ml. 27 ano
Zdeňková Miroslava 27 ne
Čáp Radomír 21 ano
Janda Jiří 20 ne
Šejnová Jiřina 20 ano
Štarman Jiří 20 ne
Chlumecký Boris 19 ne
Baťa Robert 18  
Hrachovina Bohuslav 18 ne
Stará Hana 18 ano
Drásalová Stanislava 17 ne
Handlíř Miloš 17 ano
Tlučhoř Pavel 17 ano
Zabilanský Zdeněk - ano
Baťa Stanislav 16  
Charouz Karel 16 ne
Kubík Miroslav 16 ne
Janda Martin 15 ne
Koutská Marie 15 ne
Erben Vladimír 14  
Hvížďala Jindřich 14  
Kohoutek Jiří 14  
Kurka Václav 13  
Blaščíková Silvie 12  
Navrátilová Naděžda 12  
Hvížďala Jindřich ml. 11  
Šípoš Petr 11  
Handlíř Jaroslav 10  
Sarauer Josef 10  
Adámková Elena 9  
Bílek Petr 9  
Kubelka Oto 9  
Machková Jindra 9  
Urbanová Blanka 8  
Starý Jaroslav ml. 7  
Višňovský Jan 7  
Burkart Marian 6  
Čihák Miloš 6  
Drásal Zdeněk 6  
Hvížďala Jiří 6  
Jičínský Václav 6  
Šnajder Jiří 6  
Zdeněk Bohuslav 6  
Borský Radek 5  
Jičínská 5  
Kolářová Petra 5  
Navrátil Vladimír 5  
Odstrčilová Jana 5  
Pejchová Milada 5  
Sýkora Josef 5  
Adámek 4  
Chlumecká Jaroslava 4  
Krajčová Michaela 4  
Odstrčil Milan 4  
Pejcha Josef 4  
Rosůlková Marie 4  
Roztočil Miloš 4  
Bareš Tomáš 3  
Franc Vladimír 3  
Konfršt Pavel 3  
Koutský Jiří st. 3  
Krajčová Pavlína 3  
Kubelka Pavel 3  
Rosůlek Ladislav 3  
Skoupil Jan 3  
Šípoš 3  
Tlučhořová Vanda 3  
Čápová 2  
Handlířová Dana 2  
Jičínská Marie 2  
Kurková Helena 2  
Stará Marie 2  
Štěpánek Miroslav 2  
Topolský Jiří 2  
Urban Jiří st. 2  
Višňovská Eva 2  
Všetečková 2  
Buňka Stanislav 1  
Erbenová Miluše 1  
Havel František 1  
Hrachovinová Andrea 1  
Charouzová Helena 1  
Jonášová Jana 1  
Krajčová Emilie 1  
Kubelková Jitka 1  
Machek 1  
Miavec Milan 1  
Novák Martin 1  
Tlučhoř Václav 1  
Tyc Jiří 1  
Urbanová Marie 1  
Urbanová Olga 1  
Vašák Radek                                                                                                      1  

Vážení spoluobčané,
v předstihu dáváme k dispozici anketní lístek (ve formátu .doc) pro tvorbu kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva obce konané 13.března 2010. Žádáme Vás o jeho vyplnění Vámi navrženými kandidáty do Zastupitelstva obce. Vyplněné anketní lístky budou převzaty členy Obecního zastupitelstva prostřednictvím přenosné zapečetěné schránky, čímž bude zaručena anonymita volby každého občana.Vyplněné anketní lístky budou vybírány ve dnech 12. a 13. 12. 2009 a poté vyhodnoceny. Dle vyhodnocení budou sestaveny oficiální kandidátní listiny, které budou nejdéle do 6.ledna 2010 dle §21 odst.3 zákona podány registračnímu úřadu.

Zastupitelstvo obce
__________________________________________________________________________

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce


 Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 13. března 2010 nové volby do zastupitelstva obce: Staré Jesenčany

Ministr:
Ing. Pecina, MBA v. r  

30.11.2009
Návrh kandidátů pro volby do Zastupitelstva obce