Staré Jesenčany

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Historie > Kronika - rok 1940

Kronika obce - rok 1940

 Po úspěších dosažených na východě soustředil Hitler vojenské síly na západ. V dubnu 1940 dobyl Dánsko a Norsko, 10.května Lucembursko a Holandsko, kde Němci protrhli hráze a zaplavili velkou část země mořskou vodou. Pak dobyl Belgii a obchvatem napadl Francii, která po několikátí týdnech kapitulovala. Pardubické letiště upravováno a dopravován na ně štěrk potahy rolníků. Náklady s tím spojené platili občané „protektorátní“. Ve školách zavedena od první třídy jako povinný předmět němčina. Ve vlastivědě vynechány statě z našich dějin a to doba husitská, obrozenecká, odboj v první světové válce úsilí národa o samostatný československý stát. Učitelé museli se učit němčině ve zvláštních kurzech, kde naše dějiny překrucovány a na obdiv vynášena kultura německá. Emanuel Moravec s Teunerem založili kuratoriem mládeže, která byla vedená v duchu německém. Mládež jejich svodům jen v málo případech podlehla a v celku si zachovala čistý štít. Vysoké školy 17.listopadu 1939 uzavřeny, aby postupně byli akademicky vzdělaní Češi nahraženi Němci ve školách, továrnách, úřadech a zdravotnictví. Studenti ve vysokoškolských kolejích byli v noci přepadeni a odvezeni do koncentračních táborů hlavně do Oranienburku (severně od Berlína).
 Výživa lidu byla nedostatečná, příděly potravin hlavně tuků malá. Lidé z měst hledali pomoc na venkově u rolníků ve mlýnech. Dělníci v továrnách tajně robili lisy na olejniny (řepku a mák) a v noci pilně lisovali olej. Kontingenty na dodávku obilí, masa a olejnin zvýšeny a rozšířeny o dodávky sena a slámy.
 Divadelní spolek sehrál jedno divadelní představení „Hřích lesního Křikavy“ 24.března. Návštěva byla velmi pěkná, protože jiného rozptýlení (tanec apod.) občané neměli.
 Počasí bylo celkem normální, úroda uspokojivá.