Staré Jesenčany umisteni
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Organizační struktura

Organizační struktura

Obecní úřad:

   
Jiří Koutský starosta tel.: 603443056; e-mail: obec@starejesencany.cz
Pavel Zdeněk místostarosta  tel.: 737 433 930 

Zastupitelstvo obce:

   
Jiří Koutský nezávislý kandidát tel.: 603 443 056
Pavel Zdeněk nezávislý kandidát tel.: 737 433 930 
Miloš Handlíř Ing. nezávislý kandidát  
Petr Vavruška Ing. nezávislý kandidát tel.: 724 153 228
Zbyněk Šejna nezávislý kandidát  tel.: 606 887 666
Milan Miavec nezávislý kandidát  

Martin Janda

nezávislý kandidát  

Zaměstnanci úřadu:

   
Martina Koutská ekonom tel.: 732809445; e-mail: koutska@starejesencany.cz

Adresa:

Obecní úřad Staré Jesenčany,
Staré Jesenčany 57,
530 02 Pardubice

Úřední hodiny:

Pondělí    18:00 - 19:30

_________________________________________________________

Činnosti zajišťované Zastupitelstvem obce Staré Jesenčany
Dle zákona č. 128/2000Sb. - O obcích v platném znění

1. Starosta obce

Jiří Koutský     tel.: 603 443 056

- zastupuje obec v jednáních a plní funkci statutárního zástupce
- zodpovídá za veškerou činnost v obci (veřejná, investiční, finanční)
- řídí a zodpovídá za činnost zastupitelů obce
- řídí a zodpovídá za činnost zaměstnanců a veškerých služeb v obci před veřejností
- zastupuje obec při jednání svazku obcí
- zajišťuje spolupráci s Krajským úřadem, magistrátem, svazkem obcí a obcemi
__________________________________________________________________________

2. Místostarosta obce

Pavel Zdeněk     tel.: 737 433 930 

- vede výbor informatiky
- zastupuje starostu v jeho nepřítomnosti v jednáních
- řídí činnost civilní obrany a sboru dobrovolných hasičů
- zpracovává havarijní a krizové plány obce
- organizuje spolu se starostou volby
- vyřizuje administrativní činnosti obce
- zpracovává usnesení a zápisy ze zastupitelstva obce
- vede evidenci obyvatel a rodinných domů v obci
_________________________________________________________________________

3. Finanční výbor

Předseda: Ing. Petr Vavruška
Členové:  

- kontroluje hospodaření s majetkem a finanční prostředky obce
- předkládá návrh rozpočtu obce
- provádí změny rozpočtu obce
- předkládá vyhodnocení ročního plánu obce zastupitelstvu
- informuje zastupitelstvo obce o průběžném čerpání financí
- kontroluje finanční a peněžní vydání
- kontroluje práci účetní obce

_________________________________________________________________________

4. Kontrolní výbor

Předseda: Zbyněk Šejna
Členové:  

- kontroluje dodržování právních předpisů na úseku samostatné působnosti
- kontroluje plnění usnesení zastupitelstva
- kontroluje hospodaření obce
- zpracovává a vyhodnocuje hospodaření obce v jednotlivých pololetích roku
- zajišťuje dopravní obslužnost obce
- vyřizuje podané připomínky občanů obce
_________________________________________________________________________

5. Stavební komise

Předseda: Ing. Miloš Handlíř
Členové:  

- posuzuje žádosti o stavební povolení (dle rozsahu zmocnění)
- posuzuje žádosti o drobné stavby
- navrhuje podmínky prodeje, koupě a směny pozemků
- navrhuje opravy obecního majetku, komunikací, silnic a pěších cest v obci
- posuzuje stav obecního majetku, staveb a navrhuje potřebná opatření zastupitelstvu
- vede pasport parcel v obci, včetně popisných čísel a jejich majitelů
- vede archivaci a dokumentaci staveb v obci
__________________________________________________________________________

6. Výbor pro kulturu, sport a sociální záležitosti

Předseda: Martin Janda
Členové:  

- zajišťuje vítání občánků a mimořádná výročí občanů, včetně úmrtí (rozloučení)
- spolupracuje se Sokolem, hasiči a klubem důchodců
- pořádá dle finančních možností obce kulturní, poznávácí a sportovní akce
- zajišťuje provoz místního rozhlasu
__________________________________________________________________________

7. Výbor pro veřejný pořádek, životní prostředí a dopravu

Předseda: Milan Miavec
Členové:  

- zajišťuje provoz veřejného osvětlení a obecního rozhlasu za nenadálé situace
- zajišťuje mládežnickou, dětskou a sportovní činnost v obci
- zajišťuje sběr skla a pet lahví
- zajišťuje spolupráci s městskou a státní policií
- zajišťuje sběr nebezpečného odpadu, stavební suti, organického odpadu, železa
- kontroluje nakládání s odpady v rámci obce
- kontroluje plnění veřejných vyhlášek obce
- dbá o pořádek na celém katastru obce
__________________________________________________________________________

8. Výbor pro investice a správu obecního majetku

Předseda:  
Členové:  

- zajišťuje veškerou údržbu obecního najetku
- zajišťuje údržbu zeleně v obci
- spolupracuje se Sborem dobrovolných hasičů v obci
- vstupuje v jednání s obyvateli obce
- přebírá připomínky a náměty občanů k činnosti zastupitestva
- přebírá připomínky a návrhy občanů k zlepšení stavu obce a předává je k projednání do  příslušných výborů zastupitelstva

20. 1. Ilona

Zítra: Běla

 

 
 
 
 

 

 

Návštěvnost stránek

127349