Staré Jesenčany umisteni

Vítejte v obci Staré Jesenčany

Historie osídlení na katastru Starých Jesenčan sahá až do mladší doby kamenné (neolitu). O osídlení víme díky nálezu střepů nádob kultury lidu s lineární a také vypichovanou keramikou a nálezům kamenných nástrojů.  Z následující doby bronzové je doloženo sídliště kultury únětické, z které je nejzajímavější nález - bronzový krucifiks z druhé čtvrtiny 12. století. Místo nálezu se nachází východně od stávající obce, kde se v roce 1914 začal budovat meliorační rybník a díky tomu byly nalezeny kůly, na nichž stály pravěké domy ( tehdy pravděpodobně na břehu jezera).  Název obce byl zřejmě odvozen od toho, že kolem osady byly jesínky - tj. plochy porostlé jasanem.  Proto se obec nazývala Jesničany.

První písemná zmínka o obci je až od roku 1384, kdy se uvádí jako součást pardubického panství , které vlastnili páni z Pardubic ( z jejich rodu byl i Arnošt  z Pardubic - první pražský arcibiskup a rádce císaře Karla IV.) Od zmíněného roku se řeší spor mezi Vilémem z Pardubic a králem Václavem IV. o rozdělení panství. Spor se vlekl a pro pány z Pardubic dopadl špatně. O město Pardubice a další osady (i Jesničany) přišli.  V roce 1491 je spolu s dalšími vesnicemi vyplatil a zpět připojil k pardubickému panství významný velmož Vilém z Pernštejna. V roce 1580 se v Jesničanech uvádí  13 osedlých (tedy 13 statků) a krčma výsadní. Tehdy měly Jesničany svou rychtu, ke které patřily i Dražkovice.     

Obec Jesničany se skládala ze dvou osad Starých Jesničan a Nových Jesničan. Teprve v roce 1920 došel výměr z ministerstva vnitra jménem vlády o povolení rozloučení obce. Tímto vznikla samostatná obec Staré Jesničany. Pojmenování obce na Jesenčany vzniklo na popud profesora češtiny na chrudimském gymnasiu, místního rodáka Jana Markalouse. Upozornil na skutečnost, že jméno obce je germanismus (Jesnitschan), a proto byl zvolen název český Staré Jesenčany.

Vroce1883 byla  vydlážděna  náves  chrudimským stavitelem Staňkem. V roce 1887 zde byla zřízena železniční zastávka, rozšířená v roce 1915 také pro nákladní dopravu. V roce 1890 byla postavena zděná přízemní zvonice, a to nad mostní váhou, která se tehdy nově pořizovala. Důvodem bylo to, že stará dřevěná zvonice již byla velmi sešlá. V roce 2013 zastupitelstvo obce prohlásilo zvonici kulturní památkou místního významu. V obci se nachází kříž z leštěné žuly (Boží muka) , který byl posvěcen v roce 1935 a nahradil původní dřevěný.  V obci se dále  nachází  památník  věnovaný obětem  padlých v první a druhé světové valce.

Jiří Koutský

19. 9. Zita

Zítra: Oleg

Návštěvnost stránek

140029