Staré Jesenčany

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Historie > Kronika - rok 1941

Kronika obce - rok 1941

 Po vánocích napadlo mnoho sněhu a nařízena pracovní povinnost na odstranění sněhu ze silnic.
 Němcům dosavadní výboje stále ještě nepostačovaly. Napadli v březnu Jugoslávii a Řecko a ve dvou měsicích se zmocnili ostrova Kréty. Jugoslávii se jim nepodařilo pacifikovat a byli proto nuceni tam vázat po celou válku značné vojenské síly.
 Aby Anglii srazil na kolena maršál Goering napadal letecky soustavně Anglii. Ta však letectvu zasadila takové rány, že se z nich Německo už nevzpamatovalo. Letecké útoky naopak se na Německo stále víc a víc zesilovaly, takže německo muselo stále zvyšovat protileteckou obranu.
 Toto všecko nebyl však „Drang nach Orten“. Proto začal Hitler provádět plán na rozšíření životního prostoru směrem na východ. 22.června odvážil se provést troufalý útok na Sovětský svaz. Počáteční úspěchy halasně do světa vytrubované platili Němci ohromnými ztrátami. Proníkáním do území fronta se vzdalovala a zázemí vyžadovalo zvýšené početní vojenské síly na zásobování fronty proviantem a výzbrojí a jeho zabezpečení na nepřátelském území. 
 Hitlerova snaha získat Anglii neměla úspěch. Velvyslanec Dr. Hess tam nepořídil, naopak sjednána dohoda – koalice Anglie se SSSR. Poněvadž na západě nebyla utvořena druhá fronta, SSSR nesl celou tíhu války. Hitler mohl na východ soustředit všechny své vojenské síly.
 Japonsko využívajíc bohatství obsazeného Mandžuska, napadlo Čínu a 7.prosince přepadlo americké loďstvo v Perlové zátoce. Toto přepadení dalo podnět k rozpoutání dosud největší v dějinách války světové.
 Kulturní činnost v obci se soustředila na pořádání divadelních představení. Předsedou divadelního spolku ochotníků byl zvolen Jan Ješina, režisérem Sv. Augustýn. Divadel sehráno 5 a to: Pasekáři, Palackého tř.č.27, Václav Hrobčický z Hrobčic, Mrtvé moře, „Nauč se synáčku, hospodařit“ 6.července byl na návsi uspořádán velký koncert.
 Počasí v tomto roce: Po dost teplém podzimu tuhá zima. Po vánocích, jak vpředu podotknuto, napadla spousta sněhu, v únoru velké mrazy, jaro deštivé. Úroda velmi dobrá byla dobře sklizena. Podzim suchý, před vánocemi napadl sníh.