Staré Jesenčany

Drobečková navigace

Úvod > Diskuzní fórum > Jihozápadní obchvat Pardubic

Jihozápadní obchvat Pardubic - diskuze

Diskuze byla ukončena                                                                 20.12.2010

Podjezd? [Petr Karlovský]
7.9.2010 08:36
Dobrý den, napadla mne drobnost. Namísto níže zmiňovaného valu vytvořit podjezd pod stávající železnicí. Myslím si, že zapuštěním nové silnice pod úroveň terénu v tomto místě by se vyřešilo hned několik much jednou ranou.

Obchvat - vyjádření

 [Radomír Čáp]
30.8.2010 14:11
Při pročítání EIA:
Jsem nezaznamenal skutečnost navýšení hluku o hluk z letiště, u kterého je ještě tendence rozšiřování kapacity provozu.
Místo měření hluku (viz.mapa "místa pro měření hluku) jako podklad pro hlukovou studii nebyl vybrán nejbližší budoucí dům ke komunikaci, ale poslední dum stávající zástavby.
Významě se zvýší množství suspendovaných částic frakce PM10 v ovzduší.

Vyjádření ŘSD k dotazu (viz. předchozí příspěvek)

 [Kamil Kolář]
14.12.2009 08:09
Dobrý den,
K Vašemu dotazu uvádím: Zpracování dokumentace vlivu stavby na životní prostředí probíhá, bude dokončeno v termínu 30.6.2010.Potom bude požádáno
MŽP o projednání záměru a  ustanoven zpracovatel posudku.Následné veřejné projednávání je v kompetenci MŽP,předpokládáme, že by mohlo proběhnout
Do konce roku 2010.
S pozdravem

Jiří Jedlička
Vedoucí manažer malých a středních projektů
ŘSD ČR Správa Pardubice

Souhlasím

 [Kamil Kolář]
11.12.2009 15:41
Poslal jsem dotaz na ředitele ŘSD Pardubice Ing. Vebra zde je znění: "Dobrý den pane Vebr,
Ve včerejší reportáži České televize o jihozápadním obchvatu Pardubic I/2 jste řekl ,že dvě varianty jihozápadního obchvatu jsou posuzovány v procesu EIA, nevíte kdy bude veřejné projednávání ohledně tohoto procesu ?"

Zapomeňme na vnitřní spory ....

 [Radomír Čáp]
10.12.2009 08:40
Před nedávnem jsem na webu sledoval celkem ostrou diskuzi mezi spoluobčany Starých Jesenčan. Zajímavé, ale o to mi teď nejde.

Myslím si, že situace nazrála k tomu, aby se primárně společnými silami řešil JZ obchvat Pardubic. Pokud jsem dobře pochopil, nyní se rozhoduje o tom, která varianta obchvatu se definitivně zakreslí do map. Toto pak již bude nemožné změnit. Nevím, jak účinně se bránit, ale mohu říci, že všichni z nové ulice (nová výstavba k letišti) podpoříme každou aktivitu v tomto směru.

P.S.
Jsem přesvědčen, že hluk a smog ovlivní negativně všechny občany Starých Jesenčan a to i ty, kteří bydlí na opačném konci obce. Nebude-li však zbytí, tlačme obchvat co nejdále od obce (těsně vedle hranice pro "klamavá světla") a požadujme ochranný násep viz. křižovatka  Dražkovice/Pardubice (když to šlo tam...)
Radomír Čáp