Staré Jesenčany

Drobečková navigace

Úvod > Diskuzní fórum > Autobusové zastávky

Autobusové zastávky - diskuze

Diskuze byla ukončena                                                                  20.12.2010

Re: Nové zastávky - konečná cena [Zdeněk Zabilanský]
13.12.2010 14:44
Dobrý den, obec za dodávku a montáž nových zastávek uhradila zhotoviteli částku 183 600,- Kč včetně DPH, což odpovídá ceně dle objednávky. Prodlevu s dokončením zastávek zhotovitel kompenzoval prodloužením záruční doby o 6 měsíců. Připomínám, že obec získala dotaci z Programu obnovy venkova na krytí 60 % pořizovacích nákladů.

Nové zastávky

 [Radomír Čáp]
3.12.2010 08:47
Krásný den.
Tak je hotovo, i v televizi jsem je viděl.
Předpokládám, že je tato akce již uzavřena a proto v návaznosti na mé předchozí dotazy a vaše ubezpečení ze dne 7.11.2010 (viz.níže) se ptám, jaká byla smluvní cena, jaká byla cena skutečně fakturovaná tj. v jaké výši byla finanční sleva (prosím o vyčíslení všech položek). Pokud byly dojednány i další výhody pro obec z titulu nedodržení ternímu zhotovitelem, prosím o jejich sdělení.
S úctou

Re: Nové zastávky

 [Zdeněk Zabilanský]
8.11.2010 14:01
Dobrý den, k Vašemu dotazu pane Čápe sděluji, že objednávka neobsahovala sankce z prodlení a to v dobré víře, že snaha zakázku co nejdříve uskutečnit, vyfakturovat a zinkasovat bude pro zhotovitele dostatečnou motivací. Bohužel se tomu tak nestalo a vezmeme si z toho ponaučení pro další akce.
Po dnešním jednání se zhotovitelem věřím, že dílo bude brzdy dokončeno a že zhotovitel bude kompenzovat obci způsobené potíže poskytnutím slevy, či prodloužením záruční doby.
Omlouvám se tímto ještě jednou všem spoluobčanům za způsobené komplikace a děkuji za pochopení.

Nové zastávky

 [Radomír Čáp]
8.11.2010 10:54
Dobrý den. Děkuji za zprávu, ale nebylo mi zodpovězeno na můj dotaz - "jaké konkrétní sankce jsou uvedeny v objednávce".
Dodavatele totiž nic netlačí (pokud mu nehrozí sankce z prodlení) k tomu, aby zakázku rychle dokončil (přitom je sklo údajně již dávno vyrobeno) a také si může být vědom toho (pokud již měl zakázky s dotací), že nejhorší varianta u dotace je její vrácení a že s novým dodavatelem do konce roku 2010 to již obec nestihne. Z toho pro mne plyne, že dodavatel může být celkem v pohodě, ten kdo bude v neklidu je obec, která MUSÍ zakázku ukončit v roce 2010.
V zhledem k tomu, že se jedná o finanční prostředky z dotací, předpokládám, že objednávku zpracovával nějaký odborník (např. právník).
Předem děkuji za informace.

Re: Nové zastávky

 [Zdeněk Zabilanský]
7.11.2010 17:45
Dobrý den, formu objednávky jsme považovali za adekvátní k danému rozsahu a náročnosti díla. Akce je řešena v souladu s pravidly pro zadávání zakázek, na kterých se zastupitelstvo usneslo při schvalování rozpočtu obce na rok 2010, samozřejmě i v souladu s platnou legislativou (zákonem o veřejných zakázkách). Obec má nyní možnost odstoupit od objednávky zcela, či požadovat snížení ceny. Pokud obec odstoupí od objednávky, může obec dále požadovat úhradu vzniklé škody. Jelikož k zasklení zastávek opětovně v uplynulém týdnu nedošlo, bude tento týden posledním možným termínem pro dokončení díla ze strany obce. Snížení ceny budeme požadovat v každém případě. O dalším vývoji Vás budeme informovat.

Nové zastávky

 [Radomír Čáp]
4.11.2010 11:35
Dobrý den, děkuji za informaci, ale i přesto by mne zajímalo, proč je řešena tato akce na základě objednávky, zda je to v souladu se stanovenými a závaznými \\"Pravidly obce pro zadávání veřejných zakázek\\". Pokud ano, tak předpokládám, že objednávka (aby měla váhu smlouvy o dílo) má všechny náležitosti tj. Předmět plnění, cenu plnění, termín plnění, sankce a záruky.
Takže se ptám, jaké konkrétní sankce jsou zde uvedeny a jak se uplatní. Urgence jsou totiž k ničemu ! Předpokládám, že zhotoviteli nebude uhrazena celá smluvní částka. Nebo se pletu?

Dokončení autobusových zastávek

 [Zdeněk Zabilanský]
1.11.2010 10:28
Dobrý den, reaguji na dotaz pana Čápa níže. Zakázka byla realizována na základě objednávky, nebyla uzavírána smlouva o dílo. Obec objednala dodávku a montáž autobusových zastávek dne 30. srpna, termín pro dokončení byl dle nabídky zhotovitele 3 týdny, tj. do 20. září. Po dohodě se zhotovitelem byla montáž přesunuta na 6. - 8. října. Nedošlo však k zasklení z důvodu nedodání skel sklárnou kvůli závadě výrobního zařízení. O této skutečnosti nebyla obec předem informována, jinak bychom preferovali pozdější termín dodání. Tato situace bohužel přetrvává a obec sjednání nápravy urguje. Dnes jsme byli ujištěni, že k zasklení dojde tento týden. Zhotoviteli bude dílo uhrazeno až po dokončení všech prací, zhotoviteli nebyla ze strany obce poskytnuta žádná záloha.
Omlouváme se tímto všem občanům obce za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení.

Nové zastávky

 [Radomír Čáp]
20.10.2010 14:25
Mohu se dozvědět, jaký je uvedený časový termín dokončení ve smlouvě o dílo na zastávky?

Rozhodnutí zastupitelstva a vysvětlení

 [Zdeněk Zabilanský]
31.8.2010 16:25
Dobrý den, jménem zastupitelstva si dovoluji sdělit bližší informace k autobusovým zastávkám.
Naše obec získala dotaci z programu obnovy venkova Pardubického kraje ve výši Kč 120 000,- na výměnu autobusových zastávek a související práce. Výměna zastávek se dle pravidel poskytnutí dotace musí uskutečnit v tomto roce.
Dotace je určena na krytí 60 % celkových nákladů, což znamená, že z obecního rozpočtu je předpokládáno dofinancování ve výši Kč 80 000,-. Celkové předpokládané náklady akce tedy činí Kč 200 000,-.
Za účelem dodávky a montáže nových autobusových zastávek jsme oslovili 5 dodavatelských firem. Firma Kovoděl-Semily nabídla zpracování zastávek, které nejlépe odpovídalo očekáváním členů zastupitelstva a potřebám obce a to zároveň za přijatelnou cenu ve srovnání s konkurenčními nabídkami. Proto jsme tuto firmu vyzvali k předložení konečné závazné nabídky, která byla včera projednána zastupitelstvem s následujícím výsledkem:

  • zastupitelstvo rozhodlo o schválení dané nabídky
  • zastupitelstvo upřednostnilo variantu zastávek s oblými střechami
  • menší zastávka bude umístěna ve směru na Třebosice
  • větší zastávka bude umístěna ve směru na Pardubice
  • barva konstrukce bude šedá a barva zadní dřevěné stěny bude hnědooranžová (viz vizualizace)
  • odstranění stávajících autobusových zastávek zařídí obecní úřad (odříznutím od betonového podkladu)
  • dodávku a montáž zastávek provede dodavatel s preferovaným termínem do pátku 17. 9. (před posvícením)
  • způsob ukotvení zastávek bude dohodnut s dodavatelem po obhlédnutí betonových ploch dodavatelem
  • na zastávkách bude vyznačeno, že byly realizovány s podporou Pardubického kraje


 

Zastávky

 [Radomír Čáp]
30.8.2010 09:36
Já bych preferoval zastávku větší - v případě nepříznivého počasí se pohodlně schová více lidí, uvnitř je více místa k usednutí (pro starší spoluobčany) a přitom cenový rozdíl je cca 10tis.Kč. Architektonicky je lepší zastávka se zaoblenou střechou, ale ta má (dle obrázku) jen omezené možnosti k sezení.